Wijkcentrum

Wijkcentrum en wijkraad

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt is een professionele organisatie die individuele bewoners én 7 buurtorganisaties uit het Stadsdeel Centrum – waaronder het Kerkstraatcomité – helpt bij het behartigen van hun belangen op het terrein van woon- en leefklimaat.

Het Wijkcentrum wijst de weg in het doolhof van gemeentelijke en hulpverlenende instanties, brengt mensen met elkaar in contact en vervult een spreekbuisfunctie naar gemeente en andere instanties. Het ondersteunt de buurten bij inspraak op het gebied van bijvoorbeeld wonen, verkeer, horeca en openbare ruimte.

De stichting Wijkcentrum d’Oude Stadt wordt gesubsidieerd door het stadsdeel Amsterdam-Centrum, maar werkt in opdracht van buurtbewoners. De wijkraadsleden en bestuursleden zijn allen vrijwilligers uit de buurten. Ook het Kerkstraatcomité is hierin vertegenwoordigd.