Telefoonnummers

Nuttige telefoonnummers

Meldpunt Overlast Horeca- en overige bedrijven
U kunt de melding  doen via 14 020, het informatienummer van de gemeente Amsterdam. Voor meldingen van overlast is dit telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar. Bij 14 020 kunt u ook navragen wat de status is van uw klacht. Of via digitaalformulier

Meldnummer Reiniging/Meldingen Grofvuil en Openbare Ruimte
Telefoon: 14 020
via digitaalformulier

Meldpunt zorg (om buren) en (extreme) overlast
Telefoon: 020 255 2914

Meldpunt overlast te water
Telefoon: 0900 9394
www.binnenwaterbeheer.amsterdam.nl

Informatie over kapvergunningen
Telefoon: 06-51981034

Integraal Gebiedscoordinator
(aanspreekpunt voor veranderopgaven en nieuwe projecten in de buurt)
Sander Smit 
M 06 13695786
E-mail ssmit@centrum.amsterdam.nl
 

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Telefoon: 6382205
Email: wijkcentrum@oudestadt.nl
www.oudestadt.nl