Wat doen we?

Het Kerkstraatcomité houdt de ogen en oren goed open waardoor problemen voorkomen kunnen worden. Zonodig ondernemen we actie variërend van overleg met de gemeente, de deelraad of betrokkenen, het schrijven van brieven tot het inzenden van bezwaarschriften. Met de politie hebben we een goed contact. We krijgen regelmatig hulp van een buurtregisseur van de politie.

Onderwerpen die regelmatig aan de orde komen zijn:

1. Horeca en evenementen

Langere openingstijden, terrassen, luidruchtige hotelgasten, meer bedden in hotels, evenementen zoals Koninginnedag, Gay Parade: ze hebben grote gevolgen voor de buurt en het woongenot. Ook hier spreken we een woordje mee. We blijven alert en tekenen zonodig bezwaar aan bij de gemeente. We overleggen met de horecaondernemers.

Natuurlijk doen we dit alles niet alleen. We krijgen veel hulp van de Wijkraad.(Zie ook het kopje ‘Wijkraad’.) Ook uw hulp is welkom.

2. Verkeer en parkeerbeleid

De Noordzuidlijn, nieuwe parkeergarages, gevaarlijke verkeerssituaties: ze hebben grote gevolgen voor onze leefomgeving. Daarvoor nemen we deel aan klankbordgroepen, schrijven we brieven aan de gemeente, de deelraad en politieke partijen en we spreken in op inspraakavonden. Ook de politie vragen we om hulp.

3. De openbare inrichting

Het wegdek, het straatvuil, het gebruik en onderhoud van de openbare ruimte: we kloppen met onze zorgen aan bij de gemeente. Of we melden hoe blij we zijn met de jaarlijkse grote schoonmaak. Bovendien nemen we deel aan de beheergroep openbare ruimte. Dat is een overleg met ambtenaren van Stadsdeel Amsterdam-Centrum, bewoners en ondernemers uit de buurt.

4. Bouwen en verbouwen

Verbouwingen, uitbreidingen, afvoerinstallaties: we houden de aanvragen voor vergunningen bij – via het Stadsdeel Nieuws van het Stadsdeel Centrum. Wanneer deze (ver)bouwingen mogelijk overlast opleveren, in strijd zijn met het bestemmingsplan of met bestaande afspraken, tekenen we bezwaar aan. En we laten het ook weten wanneer we blij zijn met renovaties!